Kontakt

Profinex FOOD s.r.o.

Horná 41
974 01  Banská Bystrica

+421 (0) 48 412 44 55
+421 (0) 48 412 44 66

Email: office@profinexfood.sk
Web:   www.profinexfood.sk

IČO: 46900578
DIČ: 2023630554
IČ DPH: SK2023630554

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v B. Bystrici, Oddiel: Sro, vložka číslo: 23223/S

Konateľ: JUDr. Roman Kvasnička

č. účtu: TB, a.s.: 2920480720/1100
IBAN: SK93 1100 0000 002920480720

Adresa výrobnej prevádzky

M. Rázusa 4822/34A
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

+421 (0) 48 412 44 55
+421 (0) 48 412 44 66

Email: office@profinexfood.sk
Web:   www.profinexfood.sk

 

Dôležité odkazy a dokumenty

Právne upozornenia a informácie o cookies